Правила реєстрації \ Договір оферти \ Публічна оферта

на участь в заходах НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «ПЕРЛСТОМ»

(Редакція діє з 01.09.2021)

Даний документ (далі — оферта) є офіційною публічною пропозицією

НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «ПЕРЛСТОМ» Ідентифікаційний код юридичної особи: 44385105 (далі — Організатор) укласти договір на надання послуг з організації прийняття участі в обраному заході НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «ПЕРЛСТОМ» (далі-Договір) на зазначених нижче умовах, адресованому необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі — Учасник). Відносини сторін регулюються цим договором, положеннями законодавства України про оферту і договорах приєднання.

Для Учасників, з яких-небудь причин не мають письмового договору з Організатором, справжня публічна оферта є підставою для надання послуг та їх оплати.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Інтернет — всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, визначених міжнародними стандартами.

Сайт (сайт проекту) — все web-сторінки, об’єднані адресним доменом https://pearlstom.com/ua

Захід— збори груп осіб на захід, навчальний захід, курс, конференція, симпозіум, семінар, майстер-клас, присвячений обговоренню певних тем в медицині.

Повна сума вартості участі— вартість без знижок і пільг, передбачених тими чи додатковими умовами.

Пакет участі — пакет комплексу послуг (в тому числа інформаційних послуг), обумовлений поточним комерційною пропозицією Організатора, опублікованими на сайті, що надаються Учаснику.

У цій Оферті можуть бути використані інші терміни, не визначені в розділі «Терміни та визначення», в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту цієї Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Оферти, слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу — в матеріалах, розміщених в домені https://pearlstom.com/ua , в другу чергу — тлумаченням і визначеннями термінів, сформованим в мережі інтернет .

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору, що укладається шляхом приєднання до Договору на умовах цієї оферти, є надання послуг по організації прийняття участі в обраному заході НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «ПЕРЛСТОМ» (заході)

1.2. Захід проводиться в Одесі або в будь-якому іншому місті України. Місце проведення і розпорядок заходу, а також порядок попередньої реєстрації публікується Організатором за адресою https://pearlstom.com/ua і повідомляється Учаснику додатково, не пізніше, ніж за 1 день до запланованої дати проведення.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

2.1.Направлення Організатором цієї Оферти електронною поштою з адреси office.pstom@gmail.com так само як і розміщення тексту оферти на сайті, є публічною пропозицією Організатора укласти цей договір на зазначених умовах.
Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою.

2.2. Настоящій Договір вважається укладеним між Організатором і Учасником (оферта вважається акцептованої) в момент здійснення Учасником одного з наступних дій:

 • а. надання Учасником своїх даних при реєстрації;
 • б. оплата вноситься після подачі заявки на реєстрацію, але не пізніше трьох днів після моменту реєстрації;
 • в. здійснення Учасником дій, спрямованих на придбання Пакету участі на Сайті, у вигляді часткової передоплати або повної оплати за надання послуг щодо участі в заході;
 • г. повної оплати Учасником за надання послуг щодо участі в заході з використанням гіперпосилання, наданого Організатором;
 • д. повної оплати Учасником за надання послуг щодо участі в заході з використанням реквізитів для оплати, наданих організатором.

2.3. Акцепт цієї Оферти означає, що Учасник беззастережно приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без винятків).

2.4. После вибору заходу та внесення 100% оплати (оплати послуг), Учасник має право на отримання послуг в обраному заході.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Предоплата і гарантія місця:

3.1.1. Місце на заході гарантується при внесенні оплати. Сума оплати вказується на Сайті.

3.1.2. Передоплата є гарантією місця на заході.

3.1.3. Учасники, які зареєструвалися на захід і не внесли 100% оплату, не можуть брати участь в заході.

3.2.После повної оплати Учасником за надання послуг щодо участі в обраному заході, Учаснику надаються такі послуги:

 • Доступ на захід
 • Місця в залі
 • Пакет участі, який надається учаснику.

3.3. Учаснику надаються додаткові послуги і опції, в залежності від обраного заходу і вказуються на сайті https://pearlstom.com/ua

3.4. Умови Пакетів участі, а також зміст і вартість послуг, публікуються Організатором на Сайті за адресою https://pearlstom.com/ua Організатор залишає за собою право вносити зміни в умови Пакета участі щодо заходу в будь-який момент і на свій розсуд. У разі внесення змін до умов Пакетів участі, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення змінених умов на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважаються прийнятими Учасником

3.5. Всі інформаційні матеріали та консультації надаються виключно для особистого використання, без права копіювання, перепродажу і передачі третім особам. Відео-аудіозапис виступів, інших подій заходу без письмової згоди Організатора суворо заборонено.

3.6. Сторони домовилися, що послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх споживання Учасником і \ або в момент закінчення проведення заходу незалежно від того, прийняв Учасник в них участь чи ні;

3.7. Підписання Учасником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібно. За згодою сторін, можливе складання і підписання двосторонніх Актів здачі-прийому наданих послуг (виключно для цілей бухгалтерського і податкового обліку), шляхом обміну повідомленнями електронної пошти або оригіналами.

3.8. Строк для пред’явлення претензій до якості і повноті наданих послуг — в момент закінчення проведення заходу. Якщо Учасник не заявив обґрунтованих претензій, послуги вважаються прийнятими Учасником належним чином за якістю та обсягом, шляхом висловлення мовчазної згоди (в порядку ч.3 ст. 205 Цивільного кодексу України).

Претензії, заявлені Учасником з порушенням зазначеного терміну, Організатором не розглядаються.

4. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ І ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

4.1. Організатор гарантує повне повернення коштів у разі відмови Учасника від отримання послуг за у період не менше ніж чотирнадцять днів до початку проведення заходу, незалежно від причин відмови.
Для оформлення повернення, Учаснику необхідно звернутися до Організатора та направити в довільній формі на електронну пошту: office.pstom@gmail.com заяву на оформлення повернення сплачених грошових коштів.

4.2. Відмова від участі в заході в період менш ніж за чотирнадцять днів, але не пізніше трьох днів до початку заходу:

4.2.1. Відмова від участі в заході в період менш ніж за чотирнадцять днів, але не пізніше трьох днів до початку заходу оформляється тільки в електронній формі за адресою: office.pstom@gmail.com:
Не береться відмова по телефону, особисто, передані адміністратору або через іншого учасника. Відмова вважається прийнятою, якщо на лист отримано відповідь.
Якщо учасник не звернув відмова або не отримав підтвердження на відмову, він не може претендувати на повернення суми попередньої оплати.
Учасник приймає на себе всі ризики по недоставці листа і самостійно регулює свої обставини, пов’язані з доступом до електронної пошти. Чи не спрацьовують ніякі причини неповідомлення про відмову, в тому числі «поважні» (хвороба, відсутність доступу до комп’ютера і т.п.).

4.2.2. За кожен навчальний захід встановлюється сума незворотного депозиту. Сума безповоротного депозиту становить 25% від повної суми вартості (див. розділ Терміни та визначення) участі у заході.

4.2.2.1 Незворотний депозит не повертається при відмові від участі в заході у період не менше ніж чотирнадцять днів, але не пізніше трьох днів до початку заходу. Цей незворотний депозит компенсує адміністративні витрати на організацію семінару.

4.2.2.2 Сума оплати за захід повертається за вирахуванням незворотного депозиту і комісії за банківський переказ. Повернення грошових коштів учаснику проводиться за реквізитами, вказаними в заяві, поданій в електронному вигляді на адресу: office.pstom@gmail.com

4.3 При відмові від участі в заході менш ніж за 72 години або фактична неявка на захід, оплата учасника не повертається. Дана сума йде для організації участі в Курсі.

4.4. Перенос оплати на інший захід або іншому учаснику не відбувається. Адміністрація НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «ПЕРЛСТОМ» залишає за собою право для постійних учасників курсів надавати більш лояльні умови в індивідуальному порядку і в виняткових випадках.

4.5.В разі скасування заходу з ініціативи організатора сума передоплати повертається в повному обсязі.

5. СПОСІБ ОПЛАТИ

5.1 Послуги, що надаються за договором, можуть бути оплачені на розрахунковий рахунок Організатора.

6. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

Вартість послуг визначається умовами придбаного Учасником Пакета участі. Головним завданням, яким керується НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «ПЕРЛСТОМ» при організації заходів, є створення умов для учасника в момент проведення заходу. Організатор докладає максимальних зусиль для створення матеріально-технічної бази обумовленого заходу, підготовці і закупівлю всіх деталей для проведення заходу задовго до того, як захід відбудеться. Отже, умовою участі в будь-якому заході є своєчасна реєстрація та внесення 100% оплати, яка буде використана для організації Вашої участі в заході (згідно п.2.2).

6.1.Вартість послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Учасник сплачує додатково

6.2.Організатор має право надавати Учаснику знижку на придбання Пакету участі (в разі попереднього узгодження).

6.3. При замовленні Пакета участі через форму на сайті Організатора, Учасник бронює місце натиснувши кнопку «забронювати місце» та сплачує послуги заповнивши форму платіжної системи (спеціальну платіжну форму) натиснувши кнопку «купити квиток».

6.4. Послуги вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА

7.1. Учасник має право особисто взяти участь у заході, в порядку, встановленому Організатором.

7.2. Учасник має право отримувати і використовувати навчальні інформаційні матеріали, що надаються в рамках Пакета участі в повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою (докладний опис послуг та їх склад визначається замовленим Пакетом участі і постійно знаходиться на сайті).

7.3. Учасник має право на власний розсуд використовувати надані інформаційні матеріали. Використання матеріалів обмежена зобов’язанням Учасника не передавати доступ до отриманими матеріалами третім особам відповідно до п. 3.5.

7.4. Учасник має право будь-коли час відмовитися від участі в заході в порядку, встановленому договором, пункт 4.

7.5. Учасник має право будь-коли отримати інформацію про здійснення платежу та стан взаєморозрахунків.

7.6. Укладанням Договору на умовах цієї Оферти Учасник надає Організатору право:

 • а) направляти e-mail і SMS-оповіщення або інші оповіщення;
 • б) інформувати Учасника про нові продукти, послуги, що надаються Організатором;
 • в) направляти повідомлення інформаційного характеру, в тому числі про послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

8.1. Організатор зобов’язується надавати Учаснику інформаційні послуги на умовах цієї Оферти в обсязі і в строки, встановлені придбаним Пакетом участі.
Організатор самостійно визначає програму і терміни, розклад і регламент заходу і публікує їх на сайті за адресою https://pearlstom.com/ua На прохання Учасника зазначена інформація може бути направлена Учаснику електронним повідомленням.

8.2. Організатор має право обмежити доступ Учасника на захід, призупинити доступ Учасника до наданих інформаційних матеріалів або відмовити Учаснику в участі в заходах, в разі порушення Учасником умов цієї Оферти, регламенту та правил участі в заході або згідно законодавчих актів України.

8.3. Організатор залишає за собою право в будь-який момент доповнювати, змінювати програму заходу на власний розсуд.

8.4 Організатор залишає за собою право передати третім особам повністю або частково зобов’язання за договором на власний розсуд, зберігаючи за собою право здійснювати контроль за виконанням даного договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.В разі порушення зобов’язань за Договором, надання недостовірної інформації при укладанні або в ході виконання договору, а також несвоєчасне повідомлення іншої сторони про зміну реквізитів, а також ризик виникнення несприятливих наслідків, сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством

9.2. Організатор не несе відповідальності за форс-мажорні обставини:

 • неможливість надання послуг з причин від нього не залежать (форс-мажор),
 • включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Організатору, невиконання третіми особами зобов’язань по наданню приміщень, розміщення матеріалів / публікацій / проведенню сесій і т.п .;
 • за повні або часткові переривання надання послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Організатора;
 • законодавчі акти України, що обмежують діяльність Організатора;
 • втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Організатора;
 • будь-які збитки учасника і третіх осіб, що виникли не з вини Організатора.

9.3. Учасник несе відповідальність за використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до інформаційних матеріалів і сервісів.

9.4. В разі, якщо з якоїсь причини, в тому числі форс-мажор, Організатор не почне надавати послуги або послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Організатора за допущене порушення договору обмежується виключно:

 • продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання Організатором зобов’язань за договором;
 • повернення оплачених коштів за організацію заходів неможливий, так як вони витрачені на організацію заходів, майстер-класів, семінарів та інших навчальних заходів.

9.5. Сукупна відповідальність Організатора за цим договором за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Учасником згідно з цим Договором.

9.6. Організатор не несе відповідальності за збереження особистих речей і майна Учасника заходу.

9.7. Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, що виникли на увазі порушення Учасником правил участі, правил пожежної безпеки та інших загальнообов’язкових правил.

9.8. Учасник несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора та майну третіх осіб, що знаходиться в місці проведення заходу.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.

10.2. Договор може бути розірваний достроково, у випадках, встановлених чинним законодавством або умовами даного договору.

11. СУПЕРЕЧКИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

11.1. Усі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

12. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1. Лекції, семінари (виступи), а також інформаційні та навчальні матеріали, що надаються Учаснику в рамках цього договору, є об’єктом інтелектуальної власності. Всі права на послуги, інформаційні матеріали в цілому і на окремі його елементи належать Організатору заходу.

12.2. Участнік вправі на свій розсуд використовувати отримані інформаційні матеріалИ, якщо це не порушує інші пункти цього договору. Використання інформаційних матеріалів обмежена зобов’язанням Учасника не продавати і не поступатися будь-якими матеріалами, що надаються в рамках заходу, а також не передавати матеріали третім особам.

13. Угода про електронний документообіг

13.1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заяв, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), Які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами якщо можна точно встановити , що документ походить від сторони договору.

13.2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронний взаємодії, викладеними нижче.

13.3. Заявкі, повідомлення, рахунки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

13.4. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

13.5. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює щире волевиявлення Сторони і намір зробити висновок, змінити або припинити операцію — у відповідності зі значенням того чи іншого дії, визначеного договором.

13.6. Перевірка справжньої достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, зазначеною Учасником або Організатором в цьому договорі в якості контактного реквізиту.

13.7. Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

13.8. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені роздрукувати стороною.

13.9. В якості первинних облікових документів, які є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті за адресою https://pearlstom.com/ua і діє до моменту відкликання оферти Організатором .

14.2. Організатор залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на сайті за адресою https://pearlstom.com/ua якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

14.3. Якщо будь-яка з умов Оферти стає недійсним або суперечить чинному законодавству, такий стан замінюється аналогічним, максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містяться в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Договору в цілому.

14.4. Укладанням Договору на умовах цієї Оферти Учасник дає згоду на обробку Організатором його персональних даних, в тому числі дає згоду на збір, систематизацію, накопичення і зберігання, а також використання персональних даних з метою надання послуг за договором і їх оплати.

14.5. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації,яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов’язань ,та інших відомостей обмеженого характеру передбачених чинним законодавством.